Tarrasch

23. srpna 2008 v 14:11 | Vratislav Hora |  Vratislav Hora
Dr. Siegbert Tarrasch byl téměř po dvacet let druhým hráčem světa za šampiony Steinitzem a Laskerem. Do šachové historie vešel nejen jako vítěz 7 velkých mezinárodních turnajů a kandidát mistrovství světa, ale zejména jako veliký teoretik, který rozvinul Steinitzovo učení o poziční hře, zpřístupnil je veřejnosti a stal se uznávaným učitelem generace mistrů po Steinitzovi.

Jako šachový trenér mládeže jsem měl to štěstí, že jsem se brzy seznámil se základními díly velikého učitele : "300 šachových partií" a "Moderní šachová partie". Obě knihy jsou vlastně prvními klasickými díly vědeckého šachu. Ohromila mne srozumitelnost, s jakou Tarrasch vykládá zásady "správné hry" a pochopil jsem, jak velký význam mají jeho knihy pro trenéra šachové mládeže. Navíc se mi velmi zamlouval i způsob hry Tarrasche. Taktika byla u něho vždy ve službách strategie, řada partií byla provedena dle správného plánu s železnou důsledností.

Siegbert Tarrasch se narodil 5. března 1862 ve Vratislavi (Breslau, dnešní Wroclaw). Byl vynikajícím žákem klasického gymnázia. Mistr von Schewe seznámil mladého Siegberta s šachovými knihami (Philidor, Stamma, Dufresne, Zuckertort). Jelikož teorie byla spojena s praxí, byl mladý student brzy považován za jednoho z nejsilnějších hráčů Vratislavi.

V roce 1880 se Tarrasch přestěhoval do Berlína, kde studoval lékařství. Šachu se věnoval po večerech a o prázdninách a hrál s mnoha mistry. Na III. kongresu Německého šachového svazu v Norimberku získal titul mistra. Na IV. kongresu v Hamburku 1885 již jako praktický lékař se utkal se světovou špičkou profesionálů, což vzbudilo velkou pozornost. Tarrasch zůstal věren své práci, láska k šachu však zůstala. Poznal, že může dělat jedno, aniž by se musel rozejít s druhým.

Hned první partie Tarrasche byla vzorovým příkladem na uplatnění prostorové převahy při pěšcovém řetězu a pěšcového útoku na krále. Přehrajme si ji s poznámkami Tarrasche z knihy "300 šachových partií".
Tarrasch,Siegbert - Noa,Josef [C05]
DSB-04.Kongress Hamburg (1), 1885
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.e5 Jfd7 5.Jce2 c5 6.c3 Jc6 7.f4 cxd4 Tato výměna snímá napětí, lépe bylo 7. ... Db6 s plánem f6, Se7, 0-0. 8.cxd4 Sb4+ 9.Sd2 Zde byl nutný poměrně dlouhý propočet; zdánlivě samozřejmější odpověď [9.Jc3 by mohla přivodit oběť kvality na f3, která se ve francouzské obraně vyskytuje dost často a dala by černému silný útok 9...0-0 10.Jf3 f6 11.Sd3 fxe5 12.fxe5 Vxf3! 13.gxf3 aby neztratil oba centrální pěšce 13...Dh4+ 14.Kf1 Jxd4 15.f4 Dh3+ 16.Kf2 Sc5 17.Se3 Jxe5! 18.fxe5 Sd7-+] 9...Db6 10.Jf3 Bílý chce, aby soupeř udělal rošádu do výměny dam, neboť pro koncovku bude černý král umístěn méně dobře. 10...0-0 11.Sxb4 Dxb4+ 12.Dd2 Jb6 13.Jc3 Vd8Aby zesílil hrozbu z předchozího tahu : 14. ... Jc4 a po 15. Sxc4 dxc4 bude dámský pěšec bílého pod útokem. 14.Jb5! S cílem překrýt sloupec "d". 14...Sd7 15.Jd6 Vab8 16.Vc1 Dxd2+ Bílý neměnil dámy sám a předal toto právo soupeři. Díky tomu má bílý král vhodný vývin. 17.Kxd2 Jc8 18.Jb5 a6 19.Jc3 Poté, co černý nevyužil slabosti centra bílého, se centrum stalo velmi silným a značně tísní pozici soupeře. 19...J8e7 20.Sd3 Vbc8 21.b3 S cílem převést jezdce přes a4 na c5, což by ihned bylo chybné pro Jxe5 a Sxa4. Boj za ovládnutí polí c5 a c4 bude určujícím motivem hry obou stran po několik tahů. 21...Jb4 22.a3 Bílý chápe, že pro provedení daného plánu jsou jezdci důležitější než střelci a proto nabízí soupeři výměnu, které se černý vyhnul z těch samých důvodů. 22...Jbc6 Nyní hrozí jít jezdcem na a5. 23.b4 [Chybné by teď bylo 23.Ja4? Ja5 manévr černého jezdce, jen zdánlivě neužitečný, by narušil plán bílého. 24.Jc5 Vxc5!] 23...h6 24.h4 Jednak aby zabránil tahu g7-g5 a hlavně připravuje útok na královském křídle. 24...Jb8 [24...Vc7 25.Ja4] 25.Ke3 Uvolňuje místo jezdci. 25...Vc7 26.Vc2 Vdc8 27.Vhc1 Kf8 28.g4 Se8 29.Jd2 Jd7 30.Jb3 Jb6 31.Jc5 Nakonec se jezdec dostal na toto dominantní pole. 31...Jc4+ To je pro černého nevýhodné, ale při jiných pokračováních by bílý překryl c-sloupec jezdcem a mohl by využít věže (které stály vynuceně na c-sloupci) pro útok na královském křídle. 32.Sxc4 dxc4 33.J5e4! Jezdec se převedl na ještě výhodnější pozici. Zřejmě bylo chybné [33.J3e4? pro 33...Jd5+ 34.Kf3 Sc6] 33...b5 34.Jd6 Vb835.f5! Zahajuje dávno plánovaný útok na královském křídle. 35...Sd7 36.Vf2 Jd5+ 37.Jxd5 exd5 38.g5 h5 39.Vcf1 Kg8 40.g6 f6 41.Ve2 Sc6 42.Vfe1 Vd8 43.Kf4 fxe5+ 44.Vxe5 Kf8 45.Jf7 Ve8 46.Jg5 Vce7? Chyba, která však nic nemění, neboť pozici černého nelze udržet. 47.Jh7+ 1-0 Kniha "300 šachových partií" byla vydána v Lipsku v roce 1895. Zahrnuje všechny partie, které hrál Tarrasch od svých začátků až po partie matče s Čigorinem 1893. Tedy i partie velkých turnajů, kde Tarrasch zvítězil - Vratislav 1889, Manchester 1890, Drážďany 1892. Jako šachový komentátor Tarrasch vysoce převýšil vše, co bylo před ním.

Tarrasch,Siegbert - Von Gottschall,Hermann [C06]
DSB-07.Kongress Dresden, 1892
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 Tarraschův systém ve francouzské obraně. Při výkladu o tomto systému doporučuji začít touto partií (hranou před 110 lety!) 3...Jf6 4.e5 Jfd7 5.Sd3 c5 6.c3 Jc6 7.Je2 Db6 8.Jf3 Se7 [Dnešní teorie doporučuje 8...cxd4 9.cxd4 f6] 9.0-0 0-0 10.Jf4 Aby zabránil postupu pěšce f7, neboť tím by černý trochu uvolnil svoji stísněnou hru. 10...Kh8 Černý již nemá vhodné vývinové tahy. Je to důsledek způsobu útoku zvoleného bílým. Ten povede v dané situaci ke skvělému úspěchu. Tahem v partii napadá černý pěšce d4, kterého dříve nešlo brát, neboť po výměnách by následovalo Sxh7+. Po krátkých poznámkách k dnešní teorii této varianty se vracíme k Tarraschovým glosám v "300 partiích". 11.Sc2 Vg8 12.Dd3 g6 [V případě 12...Jf8 bylo možné nečekané 13.dxc5 Sxc5 14.Jg5 Jxe5 15.Dxh7+! Jxh7 16.Jxf7+ Jxf7 17.Jg6#] 13.a3 Aby se vyhnul (po cxd4) výměně bělopolného střelce tahem Nb4. 13...Dc7 Chce posunout pěšce b7 a na jeho místo vyvést dámského střelce. 14.b4 b6 Černý nemůže považovat tah 14. b4 za přehlédnutí a snažit se je využít. [14...cxd4 15.cxd4 Sxb4 16.axb4 Jxb4 17.Dd2! Jxc2 18.Va2 Jxd4 19.Dxd4 a černý je v nevýhodné pozici, i když má za ztracenou figuru tři pěšce.] 15.Jh3 a5 Černý se snaží svou pozici upevnit uzavřením dámského křídla. To je ale nesprávné pochopení pozice. Naopak, když jsem přinucen k obraně královského křídla, musím se snažit o protihru na opačném křídle, abych soupeři vytvářel problémy a nedal mu možnost nerušeně vést útok na krále. 16.b5 Jd8 17.a4 Sb7 18.Sd2 Vc8 19.Vfc1 K obraně c-sloupce (po cxd4). 19...Kg7 Černý plánuje opevnit královské křídlo tahem Vh8 a narušuje tak plán soupeře, který pozůstával v Sh6,Jhg5 a De3-f4-g4-h3. Pak by byla černá pozice prohraná pro hrozbu Jxh7. Tento plán byl zahájen již tahem 15. Jh3, ale byl přibrzděn provedením nutných opatření na ochranu dámského křídla. 20.De3 Kh8 21.Sd3 c4?! Pokračování chyby, započaté v 15. tahu. Těmito dvěma tahy docílil černý jen toho, že je definitivně odsouzen k pasivitě a musí trpělivě čekat, najde-li soupeř cestu k výhře. 22.Sc2 Jf8 23.De2 Prověrka, zda černý připustí tah 24. Sh6 s návratem k plánu, popsanému výše. 23...Kg7 24.De3 Kh8 25.Ve1 Dd7 26.Kh1 Vc7 Stísněná pozice černých figur ostře kontrastuje s volností bílých figur. Vést útok ale není snadné, neboť pozice černého je pevná 27.Dh6 De8 28.Jfg5 Vg7 29.f3 Aby převedl Jh3 přes f2 a g4 na slabé pole f6. 29...Sc8 30.Jf2 Jd7 31.Jg4 Dg8 32.Sc1 Aby po 33. Sa3 odstranil ochranu pole f6 a ovládl tento důležitý bod. Pak by již výhra byla snadná. 32...Df8 33.f4 Tah v partii (33. f4) připravuje zesílení útoku Ve1-e3-h3. [Zde bylo špatné důsledné 33.Sa3 Sxa3 34.Jf6 Jxf6 35.exf6 Se7! (35...Sb2? 36.Jxh7 Dg8 37.fxg7+ Dxg7 38.Dh4) 36.fxg7+ Dxg7] 33...Kg8 34.Ve3 f5 Tento tah, uzavírající královské křídlo, ale vytvářející nové objekty útoku pro bílého, byl víceméně vynucen. Upozorňuji na skutečnost, že ačkoli hra pokročila dostatečně daleko a kdy byla přerušena po 4 hodinách hry, nebyla vzata ze šachovnice ani jediná figura, ba ani pěšec. To bylo v mých partiích časté. 35.exf6 Jxf6 36.Je5 Sd6 Tah 36. ... Sd6 není dostatečně přesně propočten. Černý se sice měl pokusit vyměnit jezdce na e5, ale k tomu bylo lépe využít jezdce na f6 (po Nd7). S odstraněním černopolného střelce dostává jeho oponent (střelec a3) úplnou volnost činnosti. Místo tohoto tahu jsem čekal zajímavý tah [36...Jg4 který vedl k pěkným zápletkám, ale nakonec černého také nezachránil. Mohlo následovat 37.Jxg4 Dxf4 38.Jf6+ (38.Vf3 Dxg4 39.Sd1 Sxg5 40.Sxg5 De4 41.Sc2 Dxc2 42.Sxd8 Vb7 a tahem 43.Sf6 s dalším postupem"h" pěšce by dostal bílý silný útok) 38...Sxf6 (38...Dxf6 39.Vf3) 39.Vf3 Sxg5 40.Dxg7+ Kxg7 41.Sxf4+-] 37.Vf3 De8 38.Sd2 Sxe5 Výměna figur-první v této partii-vyplývá logicky z předchozích tahů černého. 39.fxe5 Jg4 [po 39...Jd7 40.Vaf1 je pozice černého beznadějná] 40.Dh4 h5 41.h3 Jh6 42.g4 [Mnohem slabší byl zisk pěšce po 42.Jxe6? s dalším Sxh6, neboť pěšec e6 citelně stísňuje hru černého.] 42...hxg4 43.hxg4 Jdf7 44.Kg2 Jf5 Zoufalství, jinak však rychle rozhodlo 48. Vh1. 45.gxf5 gxf5 46.Vg3 Jxg5 47.Sxg5 Df7 48.Vh1 1-0
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama