Teorie 2

23. srpna 2008 v 15:57 | Vratislav Hora |  Vratislav Hora
Útok na krále při různých rošádách
Ing.Vratislav HORA
Principem útoku na krále je soustředění převahy sil na daném prostoru. Předpokladem útoku na křídle je pevné centrum. Je nutné kontrolovat centrum, protože protiúder v centru je nejlepší odpovědí na křídelní akci. Při rošádách na různých křídlech dochází obvykle k velmi složitému a ostrému boji. Obě strany se snaží o rozvinutí útoku a zpravidla je ve výhodě strana, jejíž postup je rychlejší a důraznější.
Pro vedení útoku a zároveň i obranu vlastního krále je nutno se řídit těmito zásadami:
Rošádové postavení má: mít pěšcovou ochranu beze slabin
být kryto alespoň jednou figurou
Pro úspěšný útok je nutné: otevřít sloupec na soupeřova krále
vynutit oslabení ochrany krále a narušit pěšcovou ochranu soupeřova krále, při převaze sil i obětí figury.
odstranit ochranu soupeřova krále-zahnat nebo vyměnit bránící figuru
Stejně jako při jiných herních situacích platí 2 hlavní principy-AKTIVITA A SOUHRA. Při útoku při různých rošádách je důležité vyvarovat se oslabení vlastního rošádového postavení a vyčlenit pro obranu jen nutný počet figur, abychom v útoku mohli dosáhnout převahy sil. Rozhodující je rychlost (čas) otevření prvního sloupce na krále. Útočící strana musí dbát, aby nedošlo ke vzájemné blokádě pěšcových řetězů, protože vedení útoku by pak bylo mnohem obtížnější a naděje na úspěch by byla jen tehdy pokud by se podařilo pěšcový řetěz včas rozbít připravenou obětí figury nebo dokonce obětí více figur.

Spasskij - Petrosjan, Moskva 1969-zápas o mistra světa

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 Jbd7 7.Sc4 Da5 8.Dd2 h6?! Oslabuje ochranu krále. Porážka černého v této partii přispěla k tomu, že tah 8…h6 "odešel" do ústraní a běžně se hraje 8…e6 9.Sxf6! Rychlost vývinu je důležitější než dvojice střelců. 9…Jxf6 10.0-0-0 Náskok bílého ve vývinu začíná být zcela zřetelný. 10…e6 11.Vhe1 Se7 Plán s malou rochádou černého je špatný, bílý bude rychlejší. Lepší bylo vyčkávací 11…Sd7 s případnou 0-0-0 12.f4 0-0 13.Sb3 Ve8 14.Kb1 Sf8 14…Sd7 15.e5 dxe5 16.fxe5 Jh7 17.Jf5 Sc6 18.Jxe7 Vxe7 19.Jd5! 15.g4! Po preventivních tazích začíná útok bílého 15…Jxg4?! Odvážné, lepší bylo 15…e5 (Boleslavskij) 16.Jf5 Sxf5 17.gxf5, ale i tak stojí bílý lépe. Černý však nemůže připustit další postup pěšce "g". 16.Dg2 Jf6 Nebo 16….e5 17.Jf5 Sxf5 18.exf5 Jf6 19.Dxb7 17.Vg1 Sd7 18.f5! S cílem otevřít sloupec f i úhlopříčnu a2-g8, současně hrozí 19.fxe6 fxe6 20.Jf5 18…Kh8? Překvapující chyba u tak znamenitého obránce, jakým Petrosjan byl. Větší odpor mohl klást po 18….exf5 19.exf5 b5 20.Dg6 Kh8 21.Sxf7 b4 19.Vdf1 S očividnou hrozbou 20.fxe6 fxe6 21.Vxf6 19…Dd8? Potvrzení poučky, že za jednou chybou následuje chyba další, po 19…De5 20.Jf3 Df4 21.Dh3 se ještě bojovalo. 20.fxe6 fxe6 21.e5!! Uvolňuje pole e4. 21…dxe5 22.Je4! Je rozhodnuto, černý je bez obrany. Bílý dociluje převahy sil na daném úseku. 22…Jh5 22…exd4 23.Jxf6 +-, 22…Je4 23.Vxf8! +- 23.Dg6! exd4 23….Jf4 24.Vxf4! exf4 25.Jf3 Db6 26.Vg5! Sc6 27.Jf6 Se4 28.Dxh6+!! 24.Jg5! a černý se vzdal 1-0. Mohlo následovat 24…hxg5 25.Dxh5 Kg8 26.Df7 Kh7 27.Vg3 g4 28.Vf5 +-

Karpov - Gik, Moskva 1968

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 0-0 8.Sc4 Jc6 9.Dd2 Da5 10.0-0-0 Toto postavení uvedl do praxe Vladimír Rauzer. Na jakém pozičním základu je postavena strategická myšlenka bílého? Protože je král na dámském křídle relativně v bezpečí, může provést pěšcový nástup na královském křídle. Tím spíše, že vysunutý pěšec g usnadňuje otevření sloupců, a tím dává útoku dobrou perspektivu.
Ve strategii bílého jsou dvě základní části plánu:
1) postup pěšcem na h5 a tam hrozit výměnou na g6 s otevřením sloupce h. Pokud černý vezme na h5 jezdcem, potom sloupec otevře nejčastěji odehnáním jezdce tahem g4, ale někdy také vzetím Jh5 třeba i věží s obětí kvality.
2) výměnou Sg7, nejčastěji pomocí postupu Dd2, Se3-Sh6, vytvořit v táboře černého rozhodující slabiny.
Šance černého spočívá v protiútoku na dámském křídle často s využitím sloupce "c" a snahou o uchování černopolého Sg7. Zásadní význam zde má faktor času. Kdo se rychleji zmocní iniciativy, ten získává často rozhodující výhodu. V podobných postaveních závisí výsledek střetnutí často na jediném tempu. 10…Sd7 11.h4 Je5 12.Sb3 Vfc8 13.h5 Jxh5 Dosud jde všechno přesně podle plánu. 14.Sh6 Sxh6 15.Dxh6 Vxc3 16.bxc3 Toto je typická oběť kvality. Černý má za věž lehkou figuru a pěšce. Přitom se mu podařilo značně oslabit kryt bílého krále a dáma na c3 bude vypadat hrozivě. Paradox je v tom, že na další zdánlivě aktivní tah černého nahlíží Karpov jako na rozhodující chybu. Za správné považuje 16...Vc8 s tlakem po sloupci "c". 16...Dxc3? Na tohoto pěšce má černý vždy dost času, po správném 16...Jf6 je jeho pozice perspektivnější: 17.g4 Dxc3 18.Je2? Dxf3-+ 17.Je2! A to je důvod, proč je Dxc3 ukvapené, černý se musí vrátit a ztratil tak kvůli bezvýznamnému pěšci c3 prakticky dvě (rozhodující) tempa. Jezdec nejen že zahnal zpět dámu, ale také se přidává k útoku na královském křídle. 17...Dc5 Nevychází 17...Jd3+ 18.Vxd3 Da1+ 19.Kd2 Dxh1 kvůli 20.g4! 18.g4 Jf6 19.g5 Jh5 20.Vxh5! Tato plně korektní obvyklá oběť bílé kvality za otevření "h"-sloupce a odstranění jezdce je logickým doplňkem předchozího postupu g-pěšce. Bílý musí reagovat rychle a energicky. Přípravný tah 20.Jg3 Sg4 (20...De3+) 21.fxg4 Jxg4 může přivést bílého až ke ztrátě dámy. 20...gxh5 21.Vh1 Konečně má černý čas se nadechnout, ale už je pozdě. Těžké figury bílého projdou po krajním sloupci a bílého střelce na úhlopříčce a2-g8 korektně omezit taky nejde, takže černému zbývá jediná naděje - ublížit bílému králi. Toho ale překvapivě dobře vykryje poslední figura bílého - jezdec. 21...De3+ 22.Kb1 Stačí jediná nepřesnost 22.Kb2 Jd3+ 23.cxd3 (23.Kb1 Dxf3) 23...Dxe2+ 24.Ka1 Dxd3 a věčný šach nebo dokonce prohra visí ve vzduchu. (Karpov) 22…Dxf3 Na braní jezdce nemá černý čas vůbec 22...Dxe2? 23.Dxh5 e6 24.Dxh7+ Kf8 25.Dh8+ Ke7 26.Df6+ Ke8 27.Vh8#; a po nápaditém 22...Sg4!? rozhodne 23.fxg4 Dxe2 24.g6! (ne 24.Dxh5? Dxe4 a černý všechno kryje) 24...Jxg6 25.gxh5 23.Vxh5 Diagram
23...e6?! V těžké pozici není problém udělat chybu. Nešlo sice ani 23...Dxe4 24.g6! Dxg6 25.Vg5; ale agónii mohlo ještě prodloužit lepší 23...Jg6 Tady Karpov počítal tyto varianty: 24.Dxh7+ Kf8 25.Dh6+ Ke8 26.Dh8+! Jf8! 27.Vh7 e6 28.g6! fxg6 29.Jd4 Dd1+ a) 29...Dxe4 30.Vxd7!; b) 29...Df1+ 30.Kb2 Vc8 31.Vh3!; 30.Kb2 Dxd4+ 31.Dxd4 .Jxh7 32.Dxd6 Jf8, kde ale asi bílý časem rozhodne postupem krále po černých polích na královské křídlo. 24.g6! programový úder, po otevření pozice ztratí černý rozhodující materiál Po unáhleném 24.Dxh7+ Kf8 nelze 25.Dh8+ Ke7 26.Dxa8 Dxh5 24...Jxg6 24...fxg6 25.Dxh7+ Kf8 26.Dh8+ Ke7 27.Vh7+ Jf7 28.Dxa8 Dxe2 29.Dxb7 a bílý taky vyhraje 25.Dxh7+ Kf8 26.Vf5!! Na scénu přichází taktika. Překrytí nutí černého rozloučit se s dámou. 26…Dxb3+ 27.axb3 exf5 28.Jf4! Vd8 29.Dh6+ Karpov chce vzít pěšce se šachem. 29…Ke8 30.Jxg6 fxg6 31.Dxg6+ Ke7 32.Dg5+! Po 32.ex6f může černý ještě klást odpor 32…Vf8 32...Ke8 33.exf5 Vc8 34.Dg8+ Ke7 35.Dg7+ Kd8 36.f6 A černý se vzdal, protože postupu pěšce "f" nezabrání. 1-0

Steinitz - Čigorin, Havana 1892 zápas o titul mistra světa

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.d3 d6 5.c3 g6 6.Jbd2 Sg7 7.Jf1 0-0 8.Sa4 Jd7 9.Je3 Jc5 10.Sc2 Je6 11.h4! Je7 12.h5 d5 13.hxg6 fxg6? 13...hxg6 14.exd5 .Jxd5 15.Jxd5 Dxd5 16.Sh6 Sxh6 17.Vxh6 Kg7 18.Dd2 Jf4 14.exd5 Jxd5 15.Jxd5 Dxd5 Diagram
16.Sb3± Dc6 17.De2 Sd7 17…a5 18.a4 Db6 19.Dc2 a 20.Sb3 18.Se3 Kh8 19.0-0-0 Vae8 20.Df1! a5 21.d4! Další posily přicházejí. Teď se bude bojovalo dlouhou diagonálu. 21…exd4 22.Jxd4 Sxd4 Nelze 22...Jxd4 23.Vxh7+ Kxh7 24.Dh1++-; 22...Da6 23.Sc4 Da8 24.Jf3+- 22...De4 23.Sc2 Dg4 24.f3 Dg3 25.Jf5 gxf5 26.Vxd7+- 23.Vxd4!!+- Střelec musí zůstat! 23…Jxd4 24.Vxh7+! Kxh7 25.Dh1+ Kg7 26.Sh6+ Kf6 27.Dh4+ Ke5 28.Dxd4+ 1-0. Vzorová partie na útok na křídle při pevném středu.

Karpov - Korčnoj, Moskva 1974

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 Jc6 8.Dd2 0-0 9.Sc4 Sd7 10.h4 Vc8 11.Sb3 Je5 12.0-0-0 Jc4 13.Sxc4 Vxc4 14.h5! Jako v předchozí partii obětí pěšce otevírá věžový sloupec 14…Jxh5 15.g4 Jf6 16.Jde2! Idea, kterou pro Karpova pomohl rozpracovat Geller. Bílý pamatuje i na obranu - černý by rád obětoval na c3, ale v situaci, kdy by vytvořil bílému dvojpěšce.. 16…Da5 17.Sh6! Opět výměna klíčového střelce! 17…Sxh6 18.Dxh6 Vfc8 19.Vd3! tento obranný tah zajišťuje bod c3 a pacifikuje černé věže na c-sloupci. Bílý již zároveň stupňuje své hrozby - hrozí g5 s dalším Jf4. 19…V4c5 20.g5!! 20…Vxg5 21.Vd5 Vxd5 22.Jxd5 Z obranného jezdce je náhle důležitá útočná figura! 22…Ve8 23.Jef4! Další jezdec jde do útoku. Karpov nebere na fž, aby neposkytl černému králi ústupového pole e7. Nyní však již braní na f6 hrozí. 23…Sc6 Vynuceno potřebou kontroly d5. 24.e5!+- Efektní zakončení útoku. Třetí a poslední oběť pěšce na 5.řadě.. 24…Sxd5 24…dxe5 25.Jxf6 exf6 26.Jh5 s nekrytelným matem. 25.exf6 exf6 26.Dxh7+ Kf8 27.Dh8+ 27.Dh8+ Ke7 28.Jxd5+ Dxd5 29.Ve1+ 1-0 Po tomto debaklu se již v zápase Korčnoj k dračí variantě nevrátil!

Kozma - Alster, Praha 1953

1.e4 c5 2.Je2 d6 3.Jbc3 Jc6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 Jf6 8.Dd2 0-0 9.0-0-0 Jxd4 10.Sxd4 Se6 11.g4 Da5 12.a3 Vfc8 13.h4 Vab8 14.h5 b5 15.hxg6 hxg6 16.Dg5 Dc7 17.e5 dxe5 18.Sxe5 Dc5 19.b4 Dc6 20.Se2 a5 21.Vh2 axb4 22.Vdh1 bxc3 Diagram
23.Dh6!! Černý střelec cennější než bílá dáma! Dominace bílých věží na "h" sloupci je příkladná!! 23…Sxh6+ 24.Vxh6 g5 24…Kf8 25.Vh8 Jg8 26.Vxg8 Kxg8 27.Vh8 mat. 25.Vh8+ Kg7 26.V1h7+ Kg6 27.Sd3+ 1-0
 


Komentáře

Zobrazit vše (734)
Zobrazit starší komentáře

701 blancherc60 blancherc60 | E-mail | Web | 17. února 2018 v 13:06 | Reagovat

Pron blog neighbourhood  
http://arab.sexblog.pw/?jenny
  free xxx erotic weight gain sex film erotic party erotic boutiques

702 georgeab1 georgeab1 | E-mail | Web | 19. února 2018 v 3:08 | Reagovat

My contemporary number
free cellular phone offer android mobile software download web and mobile development company strategy games for android free juegos para android gratis
http://sexgames.android.tobuy.in/?dispatch.aurora
droid app website development company in india free download games to android live streaming from android internet filter android

703 stephenkq16 stephenkq16 | E-mail | Web | 20. února 2018 v 14:25 | Reagovat

New kick ass photo blog
http://sexypic.erolove.in/?post-maci
water filtration lincoln journal star search video sexy girls gereformeerde gemeente school eben haezer elspeet milf with son's friend xxx

704 Newsfindma Newsfindma | E-mail | Web | 23. února 2018 v 5:56 | Reagovat

Все новости Мира в одном месте http://Newsfind.ru

705 vipteletwo vipteletwo | E-mail | 27. února 2018 v 3:44 | Reagovat

Anonymous mobile connection  with a change of voice and number (CallerId)!

You can call absolutely from any number, friend’s, wife’s or +77777777777
Calls around the world from 3 cent per minute

Free and unlimited number and voice substitution, complete anonymity

Works on all platforms and phones (Windows, Linux, Android, Iphone, Nokia, etc.)

Works through the app or our sim card

Prices: Setup, install, connect, just 100 $

We will give you test calls from any number to any number.

Contacts: e-mail    -  vipsecurecall@gmail.com
Viber     -  +7 988 320 89 22
WhatsApp  -  +7 988 320 89 22
Telegram  -  @Vip_Security
Icq       -  723882584

706 gildahx60 gildahx60 | E-mail | Web | 3. března 2018 v 7:09 | Reagovat

Started unusual spider's web predict
http://date.top.yopoint.in/?profile.asia
  marital affair sites older women with younger men dating sexy ladies casual sex swansea miami speed dating

707 Caseygrich Caseygrich | E-mail | 3. března 2018 v 20:18 | Reagovat

Прошиваем видеокарты от AMD
С помощью патча PolarisBiosEditor модифицируем оригинальный BIOS AMD видео карт нажатием всего одной кнопки софта "one click". Подробности в видео: https://www.youtube.com/watch?v=Rg-oh_HK-KU

708 Clydedwepe Clydedwepe | E-mail | Web | 5. března 2018 v 19:43 | Reagovat

дельный вебсайт http://leonid-svetlana.ru/ - Полезные статьи про ремонт и строительство, Сайт о ремонте и строительстве.

709 tylerds16 tylerds16 | E-mail | Web | 8. března 2018 v 7:59 | Reagovat

Clumsy shemales  
http://dickgirl.replyme.pw/?private-jaiden
  freeshemalemovies.com free she mal shemaie videos xshemale shemal en ny

710 doloresjj1 doloresjj1 | E-mail | Web | 9. března 2018 v 20:41 | Reagovat

Pron blog neighbourhood  
http://hiddencam.xblog.in/?emely
  xxx sex xxx sexy movies free free xxx erotic words erotic romance stories

711 nosonsunk nosonsunk | E-mail | Web | 10. března 2018 v 5:34 | Reagovat

There are differences in the features as well as the functionality for some. Easy access (utilization of any device like tablets, <a href=http://www.cheap-wholesalenfljerseys.com/>Cheap Jerseys Free Shipping</a>, smartphones, etc. Es incre?ble la facilidad conque se puede enga?ar a una persona y la forma en que el tiempo se puede " congelar " para que 8 d?as se conviertan en 5 meses, posiblemente en 6, 7, 8.The Veyron?s directshift gearbox is also a unique feature of this vehicle. Everybody ages we are all human. And there is a high probability that it is caused by the incompatibility of the system. Several units were created to fit various types of network speeds while others are more specific. Es incre?ble la facilidad conque se puede enga?ar a una persona y la forma en que el tiempo se puede " congelar " para que 8 d?as se conviertan en 5 meses, posiblemente en 6, 7, 8. From the party you look for about, possibilities are surely sizeable which you just will arrive throughout a great deal of this type of directories which will help you to definitely put together a more powerful on line existence and on the actual similar time these directories will even enable you to hook up with quite possible clientele within your community. Factoring invoicesThere are certain truck load boards providing companies who offer their clients freight bill factoring.<a href=http://www.cheap-wholesalenfljerseys.com/>Cheap Jerseys China Free Shipping</a>.<a href=http://www.cheap-wholesalenfljerseys.com/>Cheap Jerseys</a>. In every area, there are now different gadgets and devices being used. Ha vuelto a saber de mi esposa ?.<br>Visit my site:http://www.cheap-wholesalenfljerseys.com/

712 GFASchuhoi GFASchuhoi | E-mail | Web | 10. března 2018 v 18:09 | Reagovat

cialis online canadian no prescription

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">buy generic cialis</a>
is canadian pharmacy viagra safe

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cheap cialis</a>

713 GFASchuhoi GFASchuhoi | E-mail | Web | 11. března 2018 v 15:18 | Reagovat

cialis cheap canadian pharmacy

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">buy generic cialis</a>
cheap viagra online canadian pharmacy

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cheap cialis</a>

714 Martinwed Martinwed | E-mail | Web | 11. března 2018 v 20:01 | Reagovat

стоящий вебресурс <a href=https://adrenalinebot.ru/>бот для lineage 2</a> - купить адреналин бот, адреналин бот.

715 juliadr18 juliadr18 | E-mail | Web | 12. března 2018 v 5:34 | Reagovat

My new gay porn site  
http://men.sexblog.pw/?page.abram
  gay adoption statistics gay android apps free gay chat rooms gay talk gay travel

716 Michaelnuh Michaelnuh | E-mail | Web | 12. března 2018 v 19:12 | Reagovat
717 ElenaGolunovaOfficial ElenaGolunovaOfficial | E-mail | Web | 13. března 2018 v 0:32 | Reagovat

Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой.

Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.

Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов.
Официальный сайт Елены Голуновой

Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.

Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.

У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.

Наш сайт  https://golunova-elena.ru/

718 DCScqwhoi DCScqwhoi | E-mail | Web | 13. března 2018 v 16:06 | Reagovat

generic canadian cialis

<a href="http://cialiaswiskmetri.com/">canadian cialis</a>
canadian pharmacy for womans viagra

<a href=http://cialiaswiskmetri.com/>canadian viagra prices</a>

719 GFASchuhoi GFASchuhoi | E-mail | Web | 13. března 2018 v 20:13 | Reagovat

buy cialis online canadian

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">cheap cialis online</a>
online canadian viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cheap cialis</a>

720 RobertLix RobertLix | E-mail | Web | 14. března 2018 v 17:41 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所!    http://micro-plastic.com/

721 Iawrgazi Iawrgazi | E-mail | 15. března 2018 v 13:23 | Reagovat

Una avioneta que sobrevoló las playas de Rio de Janeiro arrastrando un cartel con la leyenda No va a haber golpe fue abucheada por la multitud.;n, aquí es más virulento y problemático y no tenemos nada, solo unas cifras que asustan a la plantilla, ha recalcado el representante de CC.te;n recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
<a href="http://www.enyma.fr/D-asics-running-pronateur.html" title="asics running pronateur" alt="asics running pronateur">asics running pronateur</a>
<a href="http://www.roonrent.in/shop.php?Zapatillas=nike-air-jordan-8-retro">nike air jordan 8 retro</a>
<a href="http://www.aqa3.es/D-reebok-classic-2017-hombre.html"  title="reebok classic 2017 hombre" alt="reebok classic 2017 hombre">reebok classic 2017 hombre</a>

rtura Serena), del compositor alemán Eugen Fülling, y ‘The Universal Band Collection’, obra del neerlandés Jacob de Haan, una colección de cinco composiciones de inspiración pop que reúne los temas ‘Western Girl’ (Las chicas del Oeste), ‘Just a Ballad’ (Solamente una balada), ‘Play the Gamen’ (Juega limpio), ‘San Diego’ y ‘Final Dance’ (Danza final).mujer de 64 años de Burgos que dio a luz tras una fecundación in vitro por «desamparo»2Seis restaurantes españoles para mojar pan3El curso escolar comenzará el 11 de septiembre y concluirá el 22 de junio4Satse denuncia que los cambios en Sacyl reducen la capacidad de gestión de la profesión enfermera5Suárez-Quiñones invita a «pensar en las consecuencias» de los casi 900 incendios registrados en Castilla y León este año6Este es el nuevo equipo directivo del PP de Castilla y León7Sáez Aguado sostiene que Castilla y León cuenta con dosis suficientes de la vacuna antitetánica8De la Lastra se rige por el «sigilo» que obliga la ley ante el caso de la adjudicación de parques eólicos9La sequía amenaza el abastecimiento de agua en Valladolid, León, Burgos, Palencia y Astorga10Casi un millón de declaraciones de la Renta en esta campaña en Castilla y León tendrán derecho a devolución por 682 millones, un 2,2% más12«Bebamos una copina de Genarín»3Gitanos, sin etiquetas1s://vimeo/2122191582Fervor y pasi?n3Fervor por 'La Morenica'4ACOM llega a Europa para gestionar la reactivaci?n econ?mica y social de las cuencas mineras5La guerra no ha terminado6El autismo y la eterna espera7Tattoo Mo-Gur, 20 a?os de arte en la piel8?Bebamos una copina de Genar?n?9La C?mara de Comercio de Astorga organiza una jornada de sensibilizaci?n y fomento de emprendimiento rural10Fallece de un infarto un senderista en Valde?n tras esperar una hora asistencia sanitariaTemasMilagros Marcos, Juan Vicente Herrera, Mariano Rajoy, Junta de Castilla y Le?nTAGSherrera,  insta,  consejeros,  ponerse,  trabajar,  inmediato,  ministros,  nombre,  rajoyDeja tu comentario.
El preparador madrileño, por otra parte, ha contado con los laterales Víctor Ál.

722 Matthewalilm Matthewalilm | E-mail | 15. března 2018 v 17:58 | Reagovat

Доброго времени суток, хочу поделиться с вами своим опытом поиска магазина с адекватными ценами при покупке деталей.
И так, настал пичальный день, и мотор в моей машине приказал долго жить, брать констрактный "Кот в мешке" я не хотел, и решил всё-таки делать капитальный ремонт двигателя, а это не малые деньги не только по работе, но и по запчастям.
Сервис я нашёл относительно быстро, в Люберцах, покупать расходники в Гранде не стал, так как цены были космические, заказал всё в стране запчастей на Вешняковской, ох и они конечно насчитали почти 70 000 на всё про всё... , сверяли с мастером чек, и тут он глянул на сумму и удивился, говорит, а чего не спросил где купить? Это же очень дорого! и порекомендовал мне заехать в магазинчик неподалёку, на Инициативной дом 3 в Люберцах.
Приехал я туда чисто из интереса сколько денег я мог-бы сэкономить на покупке запчастей в магазине по совету мастера, Приехал прямо с чеком и номерами деталей, и насчитали мне 47 000 рублей!!! то есть экономия почти 23 000 рублей, решил заказать здесь, в другом магазине отказался от заказа. Стоит отметить что в отличие от крупных магазинов, этот магазин работает в онсновном через интеренет и привозит товар исключительно на заказал, вроде бы есть какие-то мелкие расходники типа колодок и лампочек в наличие, а остальное привозят на следующий день после заказал.
Вот и мне большинство позиций привезли уже на утро следующего дня, всем доволен и прежде всего ценой, так что если кто ищет где дёшево купить автозапчасти в Люберцах или в Москве смело проходите по ссылке http://buy-detali.ru/ , насколько знаю так же они работают по всей России и есть возможность адресной доставки по Москве. Не сочтите за рекламу, просто как представлю какие деньги люди переплачивают за покупку запчатей для иномарок в крупных магазинах волосы дыбом лезут.
Скоро расскажу про Сервис в котором чинился, прошу прощения если неверно выбрал раздел для темы, ибо на данном ресурсе новичёк.

723 GFASchuhoi GFASchuhoi | E-mail | Web | Pátek v 1:50 | Reagovat

canadian cialis without prescription

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian cialis sales</a>
canadian pharmacy viagra review

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cialis sales</a>

724 ElenaGolunovaOfficial ElenaGolunovaOfficial | E-mail | Web | Sobota v 1:28 | Reagovat

Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой.

Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.

Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов.
Официальный сайт Елены Голуновой

Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.

Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.

У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.

Наш сайт  https://golunova-elena.ru/

725 JosephDon JosephDon | E-mail | Web | Sobota v 17:17 | Reagovat

<a href=http://portal-eu.ru/kvartiry/2-komn/2+kk/realty719/>Квартиры недорого в Карловых Варах </a> - Квартиры в Карловых Варах купить недорого, Квартиры недорого в Карловых Варах.

726 GFASchuhoi GFASchuhoi | E-mail | Web | Neděle v 14:56 | Reagovat

buy 5mg cialis canadian pharmacy

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">cheap cialis online</a>
viagra sales from canadian pharmacy

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>generic cialis online</a>

727 GFASchuhoi GFASchuhoi | E-mail | Web | Neděle v 20:23 | Reagovat

canadian legal cialis

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">cialis cheap</a>
canadian pharmeceutical viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian viagra prices</a>

728 LmmOthese LmmOthese | E-mail | Web | Úterý v 13:06 | Reagovat

viagra reviews
<a href="http://genericvlagra.com/">generic viagra online</a>
best price for viagra
<a href="http://genericvlagra.com/">online viagra</a> OK’

729 GFASchuhoi GFASchuhoi | E-mail | Web | Úterý v 18:31 | Reagovat

canadian pharmacie for cialis

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">buy generic cialis</a>
viagra generic canadian pharmacy

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian viagra prices</a>

730 GFASchuhoi GFASchuhoi | E-mail | Web | Úterý v 20:54 | Reagovat

canadian cialis review

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">cialis singapore clinic
</a>
viagra from canadian pharmacies

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>cheap cialis online</a>

731 GFASchuhoi GFASchuhoi | E-mail | Web | Včera v 12:27 | Reagovat

canadian pharmacy cialis super active

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian cialis</a>
viagra brand canadian drugs

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>online cialis</a>

732 GFASchuhoi GFASchuhoi | E-mail | Web | Včera v 14:41 | Reagovat

cialis by canadian health shop

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">cheap cialis online</a>
canadian online viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>funciona cialis generico
</a>

733 GFASchuhoi GFASchuhoi | E-mail | Web | Včera v 16:53 | Reagovat

cialis from canadian pharmacy online

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian viagra prices</a>
canadian pfizer viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>online cialis</a>

734 GFASchuhoi GFASchuhoi | E-mail | Web | Včera v 19:08 | Reagovat

cialis daily use canadian pharmacy

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">generic cialis online</a>
viagra canadian market share

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>generic cialis online</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama