Teorie 2

23. srpna 2008 v 15:57 | Vratislav Hora |  Vratislav Hora
Útok na krále při různých rošádách
Ing.Vratislav HORA
Principem útoku na krále je soustředění převahy sil na daném prostoru. Předpokladem útoku na křídle je pevné centrum. Je nutné kontrolovat centrum, protože protiúder v centru je nejlepší odpovědí na křídelní akci. Při rošádách na různých křídlech dochází obvykle k velmi složitému a ostrému boji. Obě strany se snaží o rozvinutí útoku a zpravidla je ve výhodě strana, jejíž postup je rychlejší a důraznější.
Pro vedení útoku a zároveň i obranu vlastního krále je nutno se řídit těmito zásadami:
Rošádové postavení má: mít pěšcovou ochranu beze slabin
být kryto alespoň jednou figurou
Pro úspěšný útok je nutné: otevřít sloupec na soupeřova krále
vynutit oslabení ochrany krále a narušit pěšcovou ochranu soupeřova krále, při převaze sil i obětí figury.
odstranit ochranu soupeřova krále-zahnat nebo vyměnit bránící figuru
Stejně jako při jiných herních situacích platí 2 hlavní principy-AKTIVITA A SOUHRA. Při útoku při různých rošádách je důležité vyvarovat se oslabení vlastního rošádového postavení a vyčlenit pro obranu jen nutný počet figur, abychom v útoku mohli dosáhnout převahy sil. Rozhodující je rychlost (čas) otevření prvního sloupce na krále. Útočící strana musí dbát, aby nedošlo ke vzájemné blokádě pěšcových řetězů, protože vedení útoku by pak bylo mnohem obtížnější a naděje na úspěch by byla jen tehdy pokud by se podařilo pěšcový řetěz včas rozbít připravenou obětí figury nebo dokonce obětí více figur.

Spasskij - Petrosjan, Moskva 1969-zápas o mistra světa

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5 Jbd7 7.Sc4 Da5 8.Dd2 h6?! Oslabuje ochranu krále. Porážka černého v této partii přispěla k tomu, že tah 8…h6 "odešel" do ústraní a běžně se hraje 8…e6 9.Sxf6! Rychlost vývinu je důležitější než dvojice střelců. 9…Jxf6 10.0-0-0 Náskok bílého ve vývinu začíná být zcela zřetelný. 10…e6 11.Vhe1 Se7 Plán s malou rochádou černého je špatný, bílý bude rychlejší. Lepší bylo vyčkávací 11…Sd7 s případnou 0-0-0 12.f4 0-0 13.Sb3 Ve8 14.Kb1 Sf8 14…Sd7 15.e5 dxe5 16.fxe5 Jh7 17.Jf5 Sc6 18.Jxe7 Vxe7 19.Jd5! 15.g4! Po preventivních tazích začíná útok bílého 15…Jxg4?! Odvážné, lepší bylo 15…e5 (Boleslavskij) 16.Jf5 Sxf5 17.gxf5, ale i tak stojí bílý lépe. Černý však nemůže připustit další postup pěšce "g". 16.Dg2 Jf6 Nebo 16….e5 17.Jf5 Sxf5 18.exf5 Jf6 19.Dxb7 17.Vg1 Sd7 18.f5! S cílem otevřít sloupec f i úhlopříčnu a2-g8, současně hrozí 19.fxe6 fxe6 20.Jf5 18…Kh8? Překvapující chyba u tak znamenitého obránce, jakým Petrosjan byl. Větší odpor mohl klást po 18….exf5 19.exf5 b5 20.Dg6 Kh8 21.Sxf7 b4 19.Vdf1 S očividnou hrozbou 20.fxe6 fxe6 21.Vxf6 19…Dd8? Potvrzení poučky, že za jednou chybou následuje chyba další, po 19…De5 20.Jf3 Df4 21.Dh3 se ještě bojovalo. 20.fxe6 fxe6 21.e5!! Uvolňuje pole e4. 21…dxe5 22.Je4! Je rozhodnuto, černý je bez obrany. Bílý dociluje převahy sil na daném úseku. 22…Jh5 22…exd4 23.Jxf6 +-, 22…Je4 23.Vxf8! +- 23.Dg6! exd4 23….Jf4 24.Vxf4! exf4 25.Jf3 Db6 26.Vg5! Sc6 27.Jf6 Se4 28.Dxh6+!! 24.Jg5! a černý se vzdal 1-0. Mohlo následovat 24…hxg5 25.Dxh5 Kg8 26.Df7 Kh7 27.Vg3 g4 28.Vf5 +-

Karpov - Gik, Moskva 1968

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 0-0 8.Sc4 Jc6 9.Dd2 Da5 10.0-0-0 Toto postavení uvedl do praxe Vladimír Rauzer. Na jakém pozičním základu je postavena strategická myšlenka bílého? Protože je král na dámském křídle relativně v bezpečí, může provést pěšcový nástup na královském křídle. Tím spíše, že vysunutý pěšec g usnadňuje otevření sloupců, a tím dává útoku dobrou perspektivu.
Ve strategii bílého jsou dvě základní části plánu:
1) postup pěšcem na h5 a tam hrozit výměnou na g6 s otevřením sloupce h. Pokud černý vezme na h5 jezdcem, potom sloupec otevře nejčastěji odehnáním jezdce tahem g4, ale někdy také vzetím Jh5 třeba i věží s obětí kvality.
2) výměnou Sg7, nejčastěji pomocí postupu Dd2, Se3-Sh6, vytvořit v táboře černého rozhodující slabiny.
Šance černého spočívá v protiútoku na dámském křídle často s využitím sloupce "c" a snahou o uchování černopolého Sg7. Zásadní význam zde má faktor času. Kdo se rychleji zmocní iniciativy, ten získává často rozhodující výhodu. V podobných postaveních závisí výsledek střetnutí často na jediném tempu. 10…Sd7 11.h4 Je5 12.Sb3 Vfc8 13.h5 Jxh5 Dosud jde všechno přesně podle plánu. 14.Sh6 Sxh6 15.Dxh6 Vxc3 16.bxc3 Toto je typická oběť kvality. Černý má za věž lehkou figuru a pěšce. Přitom se mu podařilo značně oslabit kryt bílého krále a dáma na c3 bude vypadat hrozivě. Paradox je v tom, že na další zdánlivě aktivní tah černého nahlíží Karpov jako na rozhodující chybu. Za správné považuje 16...Vc8 s tlakem po sloupci "c". 16...Dxc3? Na tohoto pěšce má černý vždy dost času, po správném 16...Jf6 je jeho pozice perspektivnější: 17.g4 Dxc3 18.Je2? Dxf3-+ 17.Je2! A to je důvod, proč je Dxc3 ukvapené, černý se musí vrátit a ztratil tak kvůli bezvýznamnému pěšci c3 prakticky dvě (rozhodující) tempa. Jezdec nejen že zahnal zpět dámu, ale také se přidává k útoku na královském křídle. 17...Dc5 Nevychází 17...Jd3+ 18.Vxd3 Da1+ 19.Kd2 Dxh1 kvůli 20.g4! 18.g4 Jf6 19.g5 Jh5 20.Vxh5! Tato plně korektní obvyklá oběť bílé kvality za otevření "h"-sloupce a odstranění jezdce je logickým doplňkem předchozího postupu g-pěšce. Bílý musí reagovat rychle a energicky. Přípravný tah 20.Jg3 Sg4 (20...De3+) 21.fxg4 Jxg4 může přivést bílého až ke ztrátě dámy. 20...gxh5 21.Vh1 Konečně má černý čas se nadechnout, ale už je pozdě. Těžké figury bílého projdou po krajním sloupci a bílého střelce na úhlopříčce a2-g8 korektně omezit taky nejde, takže černému zbývá jediná naděje - ublížit bílému králi. Toho ale překvapivě dobře vykryje poslední figura bílého - jezdec. 21...De3+ 22.Kb1 Stačí jediná nepřesnost 22.Kb2 Jd3+ 23.cxd3 (23.Kb1 Dxf3) 23...Dxe2+ 24.Ka1 Dxd3 a věčný šach nebo dokonce prohra visí ve vzduchu. (Karpov) 22…Dxf3 Na braní jezdce nemá černý čas vůbec 22...Dxe2? 23.Dxh5 e6 24.Dxh7+ Kf8 25.Dh8+ Ke7 26.Df6+ Ke8 27.Vh8#; a po nápaditém 22...Sg4!? rozhodne 23.fxg4 Dxe2 24.g6! (ne 24.Dxh5? Dxe4 a černý všechno kryje) 24...Jxg6 25.gxh5 23.Vxh5 Diagram
23...e6?! V těžké pozici není problém udělat chybu. Nešlo sice ani 23...Dxe4 24.g6! Dxg6 25.Vg5; ale agónii mohlo ještě prodloužit lepší 23...Jg6 Tady Karpov počítal tyto varianty: 24.Dxh7+ Kf8 25.Dh6+ Ke8 26.Dh8+! Jf8! 27.Vh7 e6 28.g6! fxg6 29.Jd4 Dd1+ a) 29...Dxe4 30.Vxd7!; b) 29...Df1+ 30.Kb2 Vc8 31.Vh3!; 30.Kb2 Dxd4+ 31.Dxd4 .Jxh7 32.Dxd6 Jf8, kde ale asi bílý časem rozhodne postupem krále po černých polích na královské křídlo. 24.g6! programový úder, po otevření pozice ztratí černý rozhodující materiál Po unáhleném 24.Dxh7+ Kf8 nelze 25.Dh8+ Ke7 26.Dxa8 Dxh5 24...Jxg6 24...fxg6 25.Dxh7+ Kf8 26.Dh8+ Ke7 27.Vh7+ Jf7 28.Dxa8 Dxe2 29.Dxb7 a bílý taky vyhraje 25.Dxh7+ Kf8 26.Vf5!! Na scénu přichází taktika. Překrytí nutí černého rozloučit se s dámou. 26…Dxb3+ 27.axb3 exf5 28.Jf4! Vd8 29.Dh6+ Karpov chce vzít pěšce se šachem. 29…Ke8 30.Jxg6 fxg6 31.Dxg6+ Ke7 32.Dg5+! Po 32.ex6f může černý ještě klást odpor 32…Vf8 32...Ke8 33.exf5 Vc8 34.Dg8+ Ke7 35.Dg7+ Kd8 36.f6 A černý se vzdal, protože postupu pěšce "f" nezabrání. 1-0

Steinitz - Čigorin, Havana 1892 zápas o titul mistra světa

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.d3 d6 5.c3 g6 6.Jbd2 Sg7 7.Jf1 0-0 8.Sa4 Jd7 9.Je3 Jc5 10.Sc2 Je6 11.h4! Je7 12.h5 d5 13.hxg6 fxg6? 13...hxg6 14.exd5 .Jxd5 15.Jxd5 Dxd5 16.Sh6 Sxh6 17.Vxh6 Kg7 18.Dd2 Jf4 14.exd5 Jxd5 15.Jxd5 Dxd5 Diagram
16.Sb3± Dc6 17.De2 Sd7 17…a5 18.a4 Db6 19.Dc2 a 20.Sb3 18.Se3 Kh8 19.0-0-0 Vae8 20.Df1! a5 21.d4! Další posily přicházejí. Teď se bude bojovalo dlouhou diagonálu. 21…exd4 22.Jxd4 Sxd4 Nelze 22...Jxd4 23.Vxh7+ Kxh7 24.Dh1++-; 22...Da6 23.Sc4 Da8 24.Jf3+- 22...De4 23.Sc2 Dg4 24.f3 Dg3 25.Jf5 gxf5 26.Vxd7+- 23.Vxd4!!+- Střelec musí zůstat! 23…Jxd4 24.Vxh7+! Kxh7 25.Dh1+ Kg7 26.Sh6+ Kf6 27.Dh4+ Ke5 28.Dxd4+ 1-0. Vzorová partie na útok na křídle při pevném středu.

Karpov - Korčnoj, Moskva 1974

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 Jc6 8.Dd2 0-0 9.Sc4 Sd7 10.h4 Vc8 11.Sb3 Je5 12.0-0-0 Jc4 13.Sxc4 Vxc4 14.h5! Jako v předchozí partii obětí pěšce otevírá věžový sloupec 14…Jxh5 15.g4 Jf6 16.Jde2! Idea, kterou pro Karpova pomohl rozpracovat Geller. Bílý pamatuje i na obranu - černý by rád obětoval na c3, ale v situaci, kdy by vytvořil bílému dvojpěšce.. 16…Da5 17.Sh6! Opět výměna klíčového střelce! 17…Sxh6 18.Dxh6 Vfc8 19.Vd3! tento obranný tah zajišťuje bod c3 a pacifikuje černé věže na c-sloupci. Bílý již zároveň stupňuje své hrozby - hrozí g5 s dalším Jf4. 19…V4c5 20.g5!! 20…Vxg5 21.Vd5 Vxd5 22.Jxd5 Z obranného jezdce je náhle důležitá útočná figura! 22…Ve8 23.Jef4! Další jezdec jde do útoku. Karpov nebere na fž, aby neposkytl černému králi ústupového pole e7. Nyní však již braní na f6 hrozí. 23…Sc6 Vynuceno potřebou kontroly d5. 24.e5!+- Efektní zakončení útoku. Třetí a poslední oběť pěšce na 5.řadě.. 24…Sxd5 24…dxe5 25.Jxf6 exf6 26.Jh5 s nekrytelným matem. 25.exf6 exf6 26.Dxh7+ Kf8 27.Dh8+ 27.Dh8+ Ke7 28.Jxd5+ Dxd5 29.Ve1+ 1-0 Po tomto debaklu se již v zápase Korčnoj k dračí variantě nevrátil!

Kozma - Alster, Praha 1953

1.e4 c5 2.Je2 d6 3.Jbc3 Jc6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 Jf6 8.Dd2 0-0 9.0-0-0 Jxd4 10.Sxd4 Se6 11.g4 Da5 12.a3 Vfc8 13.h4 Vab8 14.h5 b5 15.hxg6 hxg6 16.Dg5 Dc7 17.e5 dxe5 18.Sxe5 Dc5 19.b4 Dc6 20.Se2 a5 21.Vh2 axb4 22.Vdh1 bxc3 Diagram
23.Dh6!! Černý střelec cennější než bílá dáma! Dominace bílých věží na "h" sloupci je příkladná!! 23…Sxh6+ 24.Vxh6 g5 24…Kf8 25.Vh8 Jg8 26.Vxg8 Kxg8 27.Vh8 mat. 25.Vh8+ Kg7 26.V1h7+ Kg6 27.Sd3+ 1-0
 


Komentáře

Zobrazit vše (569)
Zobrazit starší komentáře

501 Ldvepheda Ldvepheda | E-mail | Web | 24. září 2017 v 12:20 | Reagovat

cheap viagra online
<a href="http://fuyviagraf.com/">generic viagra</a>
generic viagra no prescription
<a href=http://fuyviagraf.com/>generic viagra</a> ’

502 Fsvexardy Fsvexardy | E-mail | Web | 24. září 2017 v 17:28 | Reagovat

cialis 20mg effects
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
cialis
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a> ’

503 Lovely_dor Lovely_dor | E-mail | Web | 24. září 2017 v 17:30 | Reagovat

Привет, я профессиональная массажистка из Санкт-Петербурга!

Приглашаю Вас, дорогие мужчины, на волшебный массаж!
Атмосферу уюта и расслабления я Вам гарантирую, а также
арома-терапию и приятное общение если у Вас будет на это желание)
Всё для удовольствия и укрепления мужского здоровья)
Могу приехать по вашему адресу или принять Вас в салоне,
ведь у меня отдельные апартаменты с собственной душевой и
всеми удобствами. Всегда одноразовые простыни и тапочки,
свежие полотенца, натуральные масла без запаха.
Сеанс провожу индивидуально.

Жду Ваших звонков! 8(921)766-68-50

504 Ffvgomiput Ffvgomiput | E-mail | Web | 24. září 2017 v 22:40 | Reagovat

cialis 5mg online
<a href="http://veucialis.com/">buy cialis</a>
order cialis without prescription
<a href=http://veucialis.com/>buy cialis</a> ’

505 Fsvexardy Fsvexardy | E-mail | Web | 25. září 2017 v 0:05 | Reagovat

buy discount cialis
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a>
cialis tadalafil 20mg
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a> ’

506 VqvqWaign VqvqWaign | E-mail | Web | 25. září 2017 v 1:24 | Reagovat

brand cialis buy online
<a href="http://gawcialis.com/">cialis online</a>
cialis shipped to canada
<a href=http://gawcialis.com/>generic cialis</a> ’

507 Ldvepheda Ldvepheda | E-mail | Web | 25. září 2017 v 2:55 | Reagovat

purchase viagra online
<a href="http://fuyviagraf.com/">viagra online</a>
viagra coupons
<a href=http://fuyviagraf.com/>generic viagra</a> ’

508 EdgarSyday EdgarSyday | E-mail | Web | 25. září 2017 v 12:02 | Reagovat

у нас на вышеприведенном  портале <a href=http://midiman.ru/>http://midiman.ru/</a> собран большой выбор свежих новостей о отделке.

509 Azsvepheda Azsvepheda | E-mail | Web | 25. září 2017 v 13:14 | Reagovat

cheap viagra without prescription
<a href="http://viagraonszb.com/">buy viagra</a>
viagra stories
<a href=http://viagraonszb.com/>cheap viagra</a> ’

510 AuigosMaymn AuigosMaymn | E-mail | Web | 25. září 2017 v 17:38 | Reagovat

Tramadols pills is occupied to disburden <a href=http://ultramas.iwopop.com/>tramadol ultram buy</a> removed to within intelligence aid of pain.
Tramadol, commonly known as Tramatas, Tranzex, <a href=http://150mgtram.iwopop.com/>ultram tramadol order online visa</a>  Aurotrama and Tramol-SR is munificent of to publish mollify to within rationalization because of inexorable pain. It also may be adapted to to slate persecute caused <a href=http://ultram100mgbuy.iwopop.com/>buy Ultram visa tramadols</a> on surgery and long-lived conditions such as cancer or intersection pain. <a href=http://100tramadol.iwopop.com/>buy cheap tramadol 150mg ultram</a> works ago decreasing the discernment's comprehension and feedback to pain. It also reduces the measurements or bigness of the mourn <a href=http://150mgtram.iwopop.com>order tramadol from 1800petmeds</a> signal passed from inseparable valour to another. This medication is every so oftentimes prescribed pretty than of other uses; crave your doctor or pharmacologist owing more information.

<a href=http://ultramas.iwopop.com/>tramadol ultram order online</a>

511 AtomexLom AtomexLom | E-mail | Web | 25. září 2017 v 20:01 | Reagovat

Strattera belongs to the set aside down <a href=http://adhdtrait.iwopop.com>Price of atomoxetine strattera without insurance</a> of the taxing norepinephrine reuptake inhibitors. Its unchanging ingredient is atomoxetine Hcl. Mostly the physic is prescribed inasmuch as treatment of disrepute shortfall hyperactivity disorder. The mise en part has the following symptoms impulsiveness,atomoxetine capsules wardress  disorganization, insufficiency of concentration, distractibility, nauseating restlessness, restlessness, and <a href=http://atomoxetin.iwopop.com/>strattera atomoxetine hcl 40 mg</a> other akin to look deportment disorders.
<g55tref--/\u>
<a href=http://adhdtrait.iwopop.com>atomoxet 40 mg</a>
<a href=http://atomoxetin.iwopop.com/>strattera atomoxetine hcl 40 mg</a>

512 JamesBes JamesBes | E-mail | Web | 25. září 2017 v 21:18 | Reagovat

<a href=http://osagonline.ru/>Получить e-осаго сегодня</a> - Онлайн страхование, ингосстрах осаго

513 BhnjOdorgo BhnjOdorgo | E-mail | Web | 25. září 2017 v 23:06 | Reagovat

online viagra sales
<a href="http://viagracekan.com/">viagra</a>
generic viagra soft tabs
<a href=http://viagracekan.com/>viagra online</a> ’

514 Lewfhpruck Lewfhpruck | E-mail | Web | 26. září 2017 v 1:00 | Reagovat

overnight viagra
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra online</a>
natural alternatives to viagra
<a href="https://viagrawasdc.com/">generic viagra</a> ’

515 BhnjOdorgo BhnjOdorgo | E-mail | Web | 26. září 2017 v 2:08 | Reagovat

viagra australia
<a href="http://viagracekan.com/">viagra</a>
new viagra
<a href=http://viagracekan.com/>generic viagra</a> ’

516 BbnhSkycle BbnhSkycle | E-mail | Web | 26. září 2017 v 2:14 | Reagovat

viagra brand by online
<a href="http://viagrakjkmn.com/">viagra online</a>
order female viagra
<a href=http://viagrakjkmn.com/>buy viagra</a> ’

517 Susantyday Susantyday | E-mail | Web | 26. září 2017 v 10:34 | Reagovat
518 whitneylu16 whitneylu16 | E-mail | Web | 26. září 2017 v 12:45 | Reagovat

Check my recent contract
http://interracial.dating.xblog.in/?page.angeline
  asian men white women dating dating advice for women over 40 free datingsites quinceanera save the date asian girls australia

519 SergeyBop SergeyBop | E-mail | Web | 26. září 2017 v 13:28 | Reagovat

Ночью мониторил содержание инета, случайно к своему восторгу обнаружил хороший ресурс. Вот посмотрите: <a href=https://itdom.net/>siemens автоматизация зданий</a> . Для моих близких данный ресурс оказал хорошее впечатление. До встречи!

520 Lvvdusatly Lvvdusatly | E-mail | Web | 26. září 2017 v 17:10 | Reagovat

buy generic viagra - https://viagraciom.com
lowest cost viagra <a href=https://viagraciom.com>cheap viagra</a> ’

521 gsoftsu gsoftsu | E-mail | Web | 26. září 2017 v 18:05 | Reagovat

Компьютер - это незаменимый помощник, без которого невозможно представить современный мир. Однако, в некоторых случаях нет готовых программ для решения тех или иных задач, в таком ситуации вам поможет компания G-Soft, ознакомиться с услугами которой вы сможете на сайте http://g-soft.su. Ее специалисты могут не только разработать нужное вам программное обеспечение, но и оказать другую компьютерную помощь.

522 DrvpbOthese DrvpbOthese | E-mail | Web | 27. září 2017 v 5:04 | Reagovat

purchase viagra online - http://viagraonszb.com/
best viagra <a href="http://viagraonszb.com/">viagra</a> ’

523 Lvvdusatly Lvvdusatly | E-mail | Web | 27. září 2017 v 7:36 | Reagovat

real viagra - https://viagraciom.com
viagra buy online <a href=https://viagraciom.com>cheap viagra</a> ’

524 NwvdPrioge NwvdPrioge | E-mail | Web | 27. září 2017 v 15:18 | Reagovat

Wow, attractive website. Thnx ...

525 LpoInvelo LpoInvelo | E-mail | Web | 27. září 2017 v 15:46 | Reagovat

Thanks, this site is extremely handy.

526 Louisflubs Louisflubs | E-mail | Web | 27. září 2017 v 17:05 | Reagovat

?Essay Proofreading and Editing
Team Snapshot
Our Clients Say.
"You did an excellent and professional job, and at this sort of a reasonable rate. You really helped me out. I was really impressed. I will use you again, for sure."
- Jeanne Fiedler, Novelist
“How absolutely ideal. Are there any considerably better words than ‘ahead of deadline’? Thank you for a professional and productive assistance. I am impressed and excited to count you as a new resource.”
- Claudia Irving, Art Part Brand
Click below for a little more client comments.
Contact Us.
Click in this article for all of our contact answers.
Precise, Speedily Essay Proofreading and Editing
For those who are reading this, you have doubtless spent hours researching and composing your essay. Whether you might be applying to college, turning your essay into a professor, entering it in a very creating contest or planning on publishing it, it has to be excellent. When you desire to make sure your essay is fantastic, you will want the professional essay proofreading products and services offered by ProofreadingServices.Us.
The professional proofreading team at ProofreadingServices.Us is comprised of retired newspaper editors and English professors. Our team’s wealth of undergo features years of grading essays. As a result, we are poised to satisfy your essay proofreading needs with precision. We are not only interested in helping you perfect your papers; we are interested in helping you learn as a good deal as you can easily from the changes we suggest.
ProofreadingServices.Us presents 1 support and an individual services only. When you consider that we devote all of our time to proofreading important reports, essays and other documents, we know exactly what to seem for when it comes to essay proofreading. We also know how to get the job done easily, both equally so we can return your proofread essay promptly and so we do not must charge you a fortune.
There are a variety of reasons our clients choose to entrust us with the proofreading of their important documents. Below are just a couple of those reasons:
• Our professional essay proofreading company costs only 1.3 cents for each word, which is only $3.twenty five for every 250-word web page. By offering a affordable price, swiftly services, and exceptional fine quality, we make sure that all of your essay proofreading needs are met. And, to make the system as basic for you as workable, you will pay out the same lower price regardless of your essay’s degree of complexity. More and more corporations charge extra for technical papers.
• All of our professional proofreaders have passed a series of rigorous proprietary proofreading tests, so we know they are the preferred with the optimum. Our proofreaders are also required to stay up-to-date on changes made to quite possibly the most usual style guides and proofreading manuals.
We could go on, but we know that if you happen to are interested in our essay proofreading solutions then you probable have constrained time. Suffice it to say that our clients keep going to order and praise our essay proofreading companies. You may be sure that once you hire us to proofread your essay, you will get extraordinary successes for your lowest price offered by any proofreading support from the highest good.
It is basic to get started today. Simply click in this article to get started or ask questions. <a href=http://uncurriculumvitae.com/nursing-paper-writers-6/>http://uncurriculumvitae.com/nursing-paper-writers-6/</a>

527 AbnerhaHit AbnerhaHit | E-mail | Web | 27. září 2017 v 17:20 | Reagovat

Приветствую.
Мечтаете привлечь новых клиентов в свой бизнес?
Продам полную базу предприятий по любому городу СНГ: http://seomaniya.com/3522-prodam-polnuyu-bazu-predpriyatij-po-lyubomu-gorodu.html

528 aterr#69 aterr#69 | E-mail | Web | 27. září 2017 v 20:35 | Reagovat

Производствосветодиодных табло для спорта, бегущих строк, табло для АЗС

529 KmecwPrioge KmecwPrioge | E-mail | Web | 27. září 2017 v 21:08 | Reagovat

What's up, cool web page you've gotten here.

530 KmrInvelo KmrInvelo | E-mail | Web | 27. září 2017 v 21:37 | Reagovat

Wow, stunning portal. Thnx ...

531 AnzelaPlosy AnzelaPlosy | E-mail | 27. září 2017 v 22:38 | Reagovat

<a href=http://www.s-volvo.ru./>ремонт вольво S60 в медведково нашел здесь </a>

532 AgustinWef AgustinWef | E-mail | Web | 28. září 2017 v 12:25 | Reagovat

cheapest prices for twin mattresses who has memory foam mattress toppers on sale <a href=http://topmattressreviews.org/>top rated air mattresses 2015</a> top ten mattresses 2017
mattresses sale clearance best mattresses for 2017 in a store <a href=http://innovasaber.com/>standard twin size mattress measurements</a> top selling mattress 2016
reviews gel memory foam mattress topper mattress ratings 2017 for backs <a href=http://bestmattressreviewsandratings.com/>mattress comparisons and reviews</a> firm support orthopedic mattress toppers

best price on twin mattresses the best memory foam mattress 2016 <a href="http://topmattressreviews.org/">standard twin mattress size inches</a> mattress sale february 2017 south dakota
cooling mattress pad review comparison mattresses paso robles ca <a href="http://innovasaber.com/">serta gel memory foam mattress toppers</a> mattresses in pa
best firm mattress 2017 mattresses atlanta <a href="http://bestmattressreviewsandratings.com/">top 10 mattresses 2017</a> cheap mattresses for sale online queen sizes

533 IgorRot IgorRot | E-mail | 28. září 2017 v 15:06 | Reagovat

Сегодня вечером осматривал содержание сети, и неожиданно к своему восторгу обнаружил лучший ресурс. Вот посмотрите: <a href=https://www.olx.ua/dom-i-sad/sad-ogorod/q-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2/>автополив киев</a> . Для нас данный сайт явился довольно важным. Пока!

534 FvthsEnlime FvthsEnlime | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:04 | Reagovat

debt reduction services
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance online</a>
instant personal loans online
<a href="https://cashrvyn.com/">payday advances</a> ’

535 lenart1 lenart1 | E-mail | Web | 29. září 2017 v 2:59 | Reagovat

Started unusual snare throw
http://analplug.tobuy.in/?mail.kara
erotic tv shows adult xxx p or n esx free erotic wallpaper erotic exoerience

536 KirillLow KirillLow | E-mail | Web | 29. září 2017 v 3:10 | Reagovat

Минуту назад разглядывал контент инета, вдруг к своему удивлению увидел красивый веб-сайт. Гляньте: <a href=https://www.toyot.net>круиз контроль камри на заглушка купить тойота</a> . Для моих близких этот вебсайт показался довольно нужным. Всего наилучшего!

537 JamesGat JamesGat | E-mail | 29. září 2017 v 4:54 | Reagovat

Slick operator Manuals e246 (miniature year v615 to endowment p95) and Parts e507 Catalogs (paragon year e314 to bounty r266) for John Deere c196 apparatus are ready e221 in electronic layout o640 repayment for the U.S. l201 just at this y778 time. Note: Meagre train driver's o155 manuals are on tap n215 in electronic design s446 in behalf of v559, t548, and i517 model j339 years.

https://bitbucket.org/snippets/acpranveuknobub/58k4nk

538 SandraPlula SandraPlula | E-mail | Web | 29. září 2017 v 10:43 | Reagovat

Лицензионный магазин цифровых товаров http://coolkey.ru можно приобрести по оптимальной цене ключи к Steam,Minecraft,Uplay,Origin играм, а так же уже готовые аккаунты!

539 JosephEvoro JosephEvoro | E-mail | 29. září 2017 v 13:46 | Reagovat

Сорви 5к. руб. совершенно бесплатно! Просто вступи в смешной паблик вконтакте https://vk.com/Vash_Pozitiv и сделай репост закреплённого поста. К тому же поднимешь своё настроение, потому, что в нём постоянно публикуются отличные  шутки :-)

540 Teemurf Teemurf | E-mail | Web | 29. září 2017 v 18:38 | Reagovat

Playhut Perform Tents: SpongeBob SquarePants Swimsuit Bottom Hideaway is a new lightweight, portable tent protected with cartoon character visuals from the hit TV SET show, SpongeBob. When you you want in order to leave your teepee outside then please ask all of us to provide you with aluminium poles (£25 extra). I'll look out for more things like the play house an individual mentioned & write one more post on it. I'd not heard of Michaels, yet I'll check out their site, thanks for that.
In 6ft across, this play tent is plenty huge enough for a youngsters Pow Wow and that may also just encourage all of them to tidy-away and retail store their toys inside too, saving your sanity! Pacific Enjoy Tents Authentic Teepee Tent is made out <a href=http://vertiset777k.blogolize.com/Swing-Sets-Finding-Backyard-Playsets-And-Toys-4758703> regarding </a> 100% soft, durable cotton canvas. Requires simple self assembly for first employ but once this perform tent is up that takes a few moments to pack away and erect once more after a traditional summer season rain shower.
However, if you require or want a pattern that features pattern pieces, this is NOT the pattern for you. As practical because they are fun, Little Campers play tents are manufactured from quality materials and <a href=http://marionbob369.full-design.com/Play-Camping-Tents-And-The-Terrific-World-Of-Pretend-Play-2615945> are </a> highly waterproof, making these people suitable for each interior and outside play. Even buccaneers need to be on shore keep once in a whilst, and this pirate perform tent's the perfect place to drop anchor.
Several of them a little pricey, but with tents and hide outs as fun as they, they ought to provide hours of small person fun, and prove themselves to be more valuable than you might realize over the summer getaways. The graphics <a href=http://coraltroop99a.onesmablog.com/6-Suggestions-For-Discovering-The-Ideal-Toy-For-Your-Child-5179605> about </a> many of the teepees create an environment that will inspire creative and healthy play. I might appreciate it if you do not use this routine to make teepees to offer here on Etsy.
The great news along with all these tents plus teepees is the fact bad weather wont stop play, just bring them inside and let the kids carry on typically the fun. Dora the Explorer Hideaway Tent: is a good indoor/outdoor play tent designed for adventurous little ladies built with EZ-Twist technologies for ease of environment up. Produced from non-woven synthetic binding and steel which often can be spot cleaned out and air dried, it includes a tunnel port regarding crawl-through action.

541 EileenKet EileenKet | E-mail | Web | 30. září 2017 v 14:08 | Reagovat

Hello friends!
I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time.
We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service.
This offer has limited quantities!!!
Details on our website:
https://fixxen.com

542 mir2017lLaw mir2017lLaw | E-mail | Web | 1. října 2017 v 19:50 | Reagovat

механнообработкаВыполняем токарные и фрезерные работы по чертежам и образцам заказчика. Изготовление деталей от 1 шт. Услуги металлообработки на заказ в Москве, <a href=http://www.mirprom.ru/annoucement/102273>услуги металлообработки</a>. На нашем производстве возможно изготовление различных изделий и металлоконструкций при помощи токарно-винторезного, фрезерного и сварочного оборудования. Это оборудование позволяет выполнять следующие виды работ токарные работы, металлообработка, сварочные работы, фрезерные работы, сверлильные работы механическая обработка металла на цветных, жаропрочных и черных металлах. Это дает возможность сократить производственные расходы и уменьшить себестоимость изготовляемой продукции. Наше производство подходит для изготовления деталей с допусками 0, 1 мм и диаметром от 25 до 300 мм, количеством от 1000 до 5000 штук в месяц. Наши возможности не ограничиваются производством оборудования по чертежам и выполнением токарных и фрезерных работ. Мы способны проектировать различное оборудования и механизмы, проводить испытания по требованию заказчика и сертифицировать выпускаемую продукцию. Центр Металл изготавливает партии деталей, нестандартного оборудования и комплектующих фланцы, валы, проставки, оси, втулки, кольца, штуцера, ниппеля, и т. Обработка нержавейки 12Х18Н10т, дюрали Д16Т и латуни ЛС59 по вашим чертежам из материала заказчика. Направляйте заказы на токарные и фрезерные работы, в которых вместе с контактной информацией подробно укажите все конструктивные требования заказываемых изделий чертеж, эскиз, а также необходимое количество или предоставляйте образец детали. Центр Металл возьмется за изготовление партий деталей по долгосрочному контракту или на постоянной основе. Выполняем токарные работы, фрезерные работы, сверлильные работы, механообработку, металлообработку на заказ, сварочные работы, механическую обработку металла, металлообработка Москва, изготовление деталей и запчастей, токарные работы Москва, предоставляем услуги металлообработки. Токарные работы самый частый способ обработки наружных поверхностей вращения режущим инструментом продольное точение при продольном перемещении заготовки. Фрезерные работы процесс механической обработки, при котором режущий инструмент фреза совершает вращательное движение, обрабатываемая заготовка поступательное. Изготовление штампов для холодной штамповки листовой, объемной различной технологической оснастки и инструмента протяжки, долбяки . Изготовление пресс-форм для ПЭТ, детских игрушек, корпусных деталей, изделий технологического и бытового назначения. Зубофрезерные работы изготовление зубчатых колес, звездочек реек нарезание зубьев на фрезерных и зубофрезерных станках до модуля m 10. Электроэрозионная обработка металла применяется для получения узких щелей и сит, волочильных глазков, отверстий малого диаметра, различных форм, с криволинейными осями. Долбежные работы обработка глухих и фасонных поверхностей, внутренние шпоночные пазы, шлицевые отверстия. Слесарные работы выполняем все виды слесарных и механосборочных работ в ручную и при помощи автоматического инструмента. Обработка фторопласта и капролона полиамида изготовление валов, втулок, фланцев, осей, муфт, шпилек, деталей по чертежам и образцам из других видов пластика. Механическая обработка металла придание изделиям деталям различных физико-химических и геометрических форм в соответствии с условиями работы.

Что можете посоветовать?

Станки и машины для плазменной резки металла с ЧПУ производятся ООО Портальные машины вот уже более 5 лет. Мы являемся производителями, а это значит Вы не будете переплачивать дилерам и перекупам за покупку станков, <a href=http://redsteel.ru/>машина плазменной резки вытяжка</a>.  Обратитесь за консультацией к нашим специалистам. ООО Портальные Машины , предприятие, созданное на базе оборонного, градообразующего завода, разрабатывает, производит и реализует портальные машины и станки плазменной, термической резки листового металла и труб Шквал. 20 000 м 2 собственных площадей, команда из опытных инженеров и перспективных молодых конструкторов позволяют осуществлять сложные амбициозные проекты. Мы готовы предложить нашим клиентам станки плазменной резки от дешевых бюджетных, до промышленных, способных получать точный раскрой металла с хорошим качеством реза

Алынбеков Эмиль:
Как вам это?

Токарно-винторезный станок по металлу предназначен для обработки наружных и внутренних цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезания резьбы и обработки торцовых поверхностей деталей Токарно-винторезный станок по металлу предназначен для обработки наружных и внутренних цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, нарезания резьбы и обработки торцовых поверхностей деталей типа тел вращения с помощью разнообразных резцов, сверл, зенкеров, разверток, метчиков и плашек. Металлорежущие станки отечественного производства имеют общепринятое обозначение моделей согласно классификатору ЭНИМС, <a href=http://gardesmash.com/product/lz250-s2>токарно-винторезный станок 16к20 с чпу</a>. Например, в обозначении токарно-винторезного станка 16К20 цифра 1 означает, что он относится к группе - токарные станки. Цифра 20 обозначает, что основной технологический параметр станка 16К20 высота оси центров над направляющими станины составляет 200 мм..

Вот интересное оборудование:
Гильотиной называют механизмы, которые используются в целях обрубания кабелей, резки и раскройки металлических листов, а также иных операций, которые связаны с рубкой и резкой различных Гильотиной называют механизмы, которые используются в целях обрубания кабелей, резки и раскройки металлических листов, а также иных операций, которые связаны с рубкой и резкой различных материалов. Гильотинные ножницы используются для резки изделий из мягкой стали, а также для резки латуни, меди, цинка, алюминия, свинца и даже пластмассы, <a href=http://gekamos.ru>гильотинные ножницы гидравлические принцип работы </a>. Высокий уровень точности данного оборудования сочетается с отсутствием каких-либо дефектов и деформаций в результате работы. В качестве основных узлов рассматривают несущую раму, стол подачи, режущие ножи верхние и нижние, подвижные и стационарные , задний упор листа, а также систему прижима листа.

543 Lvvodusatly Lvvodusatly | E-mail | Web | 2. října 2017 v 3:41 | Reagovat

cheap viagra without prescription - http://viagrapfhze.com/
viagra 50 mg <a href=http://viagrapfhze.com/>generic viagra</a> ’

544 KolpPrioge KolpPrioge | E-mail | Web | 3. října 2017 v 10:13 | Reagovat

Great looking site. Assume you did a lot of your very own html coding.

545 KmmirInvelo KmmirInvelo | E-mail | Web | 3. října 2017 v 10:44 | Reagovat

You're an extremely helpful website; could not make it without ya!

546 margaritaus3 margaritaus3 | E-mail | Web | 3. října 2017 v 18:28 | Reagovat

My contemporary number
http://eurodate.sexblog.top/?diagram.nancy
  biggest dating sites women seeking men edinburgh free dating sites with instant messenger single white males looking for black females looking for free dating site

547 Fwjjphycle Fwjjphycle | E-mail | Web | 4. října 2017 v 10:29 | Reagovat

opening bank account
<a href="https://paydayllae.com/">3 month payday loans</a>
1st payday loan free
<a href=https://paydayllae.com/>pay day loans</a> ’

548 rasskaziana rasskaziana | E-mail | Web | 4. října 2017 v 11:32 | Reagovat

Прекрасный августовский вечер. Я проснулся от того, что мой пес лизал мне лицо. Накануне была какая-то вечеринка с приемом алкоголя в количестве, несовместимом с жизнью. Я открыл глаза. У меня было «легкое, ненавязчивое» похмелье. Выражалось оно в частичном параличе половины моего тела. То есть, правая рука и правая нога не слушались мозга. Ещё я оглох, и левый глаз перестал видеть. По глазам пса я понял, что если в ближайшие минут пять не выведу его на улицу, то к запаху моего перегара добавится запах его «грязных делишек».
Я накинул куртку (которая впоследствии сыграет немаловажную роль) и вывалился на улицу.
Я дополз до ларька. Жестами показал, что мне надо два пива. Одно из которых было уничтожено моментально. А жизнь-то по ходу налаживается... И посему решено было отправиться на прогулку в Ботанический сад. Это минут двадцать ходьбы.
И вот я на месте: собаки, люди, вечер, тепло. То ли пиво, то ли вчерашняя вечеринка, сейчас сказать трудно, но мой организм испытал первую волну. Люди, вас когда-нибудь переезжал каток? Меня в тот день переехал. Он наехал мне на голову и медленно начал двигаться по направлению к ногам. Единственным местом, через которое могло выйти все то, что двигал каток, была моя пятая точка. Холодный пот в одно мгновение покрыл все мое тело. Моя попа спросила у меня:
— Слышь, брат, а может, в туалет?
И в тот же миг волна пошла на убыль и пропала вовсе. Ну дураку понятно, что надо потихоньку идти домой. Но, с другой стороны, все прошло, жизнь прекрасна. Поэтому я прислонился к дереву и закурил.
Вторая волна пришла как ураган. Резко, мощно, она попыталась выдавить из меня все одним махом. По-моему, я даже хрюкнул. Уже второй раз за вечер холодный пот покрыл мое тело. Но и вторая волна плавно пошла на убыль. Я снова закурил... Собака мирно грызла палку, мне было хорошо. Моя правая половина тела приходила в себя, я начал слышать двумя ушами. Третья волна пришла как цунами. Моя пятая точка меня уже ни о чем не спрашивала, она просто кричала:
— А вот теперь, парень, давай я буду срать!
Глаза мои вылезли из орбит и, по-моему, даже язык вывалился изо рта. Титаническим усилиями сжав полупопия и сведя колени вместе, я понял, что у меня есть максимум минуты три-четыре, больше не выдержу. Пристегнув собаку к поводку, я ломанулся куда глаза глядят.
Люди, вы когда-нибудь пробовали бегать с плотно сжатыми полупопиями и сведенными вместе коленями? Я бежал и тащил за собой собаку. Когда я мельком взглянул на собаку, которая летела за мной, не касаясь земли лапами, то в ее глазах был всего один вопрос:
— Хозяин, ты что, долбанулся, так быстро бегать?!

Мне уже было на всё насрать в прямом смысле слова. Я готов был просто сесть и начать там, где стоял. Но сделать этого не позволяло воспитание. Майка прилипла к телу. Силы начали покидать меня. Сознание исчезло, остались только дикие инстинкты. И — о чудо! Небольшая полянка, укрытая от взоров кустами. Как быстро я снял штаны, я сделал это по-могучему, не стесняясь и не думая ни о чем. У меня было дикое расстройство желудка.
— Ой, а кто тут у нас такой красивый...
Я чуть не заорал от ужаса. Я даже чуть не ляпнул, что красивый — это я. Прямо по направлению к месту моего «облегчения» шло очень милое создание женского пола с белым французским бульдогом на коротких лапках. У меня оставалось всего два варианта. Первый — за 2 секунды вытереть пятую точку, одеть штаны и предстать во всей красе. Но моя задница давала мне намеки, что процесс далеко не на стадии завершения. Второй — продолжать сидеть в этом положении. Делать вид, что просто присел на корточки. Я выбрал второй вариант. Накинув одним движением себе на ноги курточку, я остался сидеть!
— А у вас мальчик или девочка, а то я забыла очки дома и не вижу, — сказала девчонка, приближаясь ко мне.
— У меня ма-а-а-а-а-альчик, — выдавил я из себя. Я не контролировал свою задницу, в тот момент мы с ней жили разными жизнями. Пишу эти строки и плачу. Как тяжело срать перед симпатичной девушкой и при этом делать вид, что просто сидишь на корточках. Мой пес резво играет с бульдогом по кличке Муся. Ну как можно было назвать бульдога Мусей?
— Ой, вы знаете, мы недавно сюда переехали, и у нас нет друзей, — прощебетала девушка. «Подожди, я щас, просрусь и стану тебе другом», — пронеслось у меня голове.
— У кого это у ва-а-а-а-ас, — Господи, я больше не могу!
— Так у нас с Мусей! — захихикала девушка.
У меня затекли ноги. Шла десятая минута разговора. Вот только бы она не меняла позицию, в противном случае сразу увидит мою голую жопу и то, что, под ней. А там, поверьте, было на что посмотреть.
— Ой, а вы на выставки ходите?- проворковало создание.
— Хо-о-о-оди-и-им, — простонал я.
— Ой как интересно, расскажите! — невинно хлопая глазками, пропело создание.
Пипец, это просто пипец! Я, извините, сру прямо перед симпатичной девушкой, и она еще просит меня рассказать, как мы ходим на выставки!

— Ну, мы это, чемпионы Укра-а-а-а-аины-ы-ы-ы-ы, — еще пару таких звуков, и она подумает, что мне нехорошо. А мне действительно уже не очень хорошо. Идет двадцатая минута разговора. Она щебечет про то, как кормит и воспитывает Мусю, а я делаю своё дело помаленьку. Я перестал чувствовать ноги. Попытался чуть выставить вперед одну из них, затея мне не очень понравилась, потому что я чуть не
упал в свою кучу. Пора это все прекращать, вот только как? Сказать, что я покакал и мне надо вытереть задницу, после чего мы продолжим нашу милую беседу? Нет, вариант отпал.
— Меня зовут Анжела, а вас как?- сказала девушка. Ты мне еще руку протяни, для рукопожатия.
— А меня Са-а-а-а-аша-а-а, — моя жопа окончательно решила испортить идиллию.
— Я вот гуляю утром в 10-00 и вечером в 19-00. Смотрите, как ваша собачка играет с моей, запишите мой телефон, давайте вместе гулять! — выдает создание. Если честно, очень хотелось послать ее на хрен вместе с Мусей. Но я полез в карман куртки и честно начал записывать телефон. Зашибись, снял девку, когда срал, гы-гы-гы. Но тогда мне было уже не до смеха...
Моя попа сама по себе издала до того противный звук, что описать его не получится. Я попытался скрыть эти звуки вежливым кашлем.
Может, девчонка ничего и не поняла, но Муся четко определила источник звуков. Муся не спеша затрусила прямо ко мне. Мой же пес, сволочь, лежал себе и грыз палку. В мыслях было только одно: как отогнать Мусю. Если подойдет чуть ближе, то непременно уловит тонкий запах моих испражнений. И вот тогда Муся точно решит определить истинную природу происхождения ароматов. Я снова издал звук, но уже ничего не заглушал: просто сидел, слушал щебетание девушки и ждал своей участи. Осторожно пройдя мимо меня, Муся направилась к моей попе. Я не знаю, что она там делала, но я четко ощущал горячее дыхание Муси прямо возле своей пятой точки. Мне захотелось плакать. В голове пролетела мыслишка: если Муся дышит мне прямо в попу, значит, она стоит как минимум по пояс в моей куче. Я представил себе вид этой Муси, когда она вылезет из-за меня. И офигел окончательно. Хозяйка Муси продолжала лепетать о проблемах воспитания собак, кормежки и дрессуры, Муся продолжала ползать прямо под моей задницей, а я просто закурил и заплакал. И вот именно в этой райской идиллии наступил момент истины! Тарам-пам-пам.
Четвертая волна была подобна девятому валу. Я уже не мог контролировать ни себя, ни свою жопу. Я даже не пытался сдержать эту волну. У меня создалось впечатление, что в тот момент из меня вырвалось наружу всё, что я съел за последнюю неделю, да что уж там говорить — за последний год! Муся странно хрюкнула и затихла. Я уже даже не потел, я просто ждал. Стало страшно.
— Муся, Муся, девочка иди ко мне... — встревожилась хозяйка. «А раньше, дура, ты не могла позвать свою собаку?» — пронеслось в моей затуманенной голове. Когда я увидел Мусю, я понял, что все страхи, которые я испытал до этого, были просто детским лепетом. Муся двигалась странным зигзагом, постоянно натыкаясь на палки и ветки. При этом она как-то мокро кашляла и сипела. Когда Муся проходила мимо меня, мне поплохело. Я просто очумел, а моя челюсть отвисла, кажется, до земли... Я полностью обосрал Мусю, с ног до головы. Не было видно ни глаз, ни ушей, ни рта, ни носа, ни вообще всего тела. Это был большая какашка на бульдожьих ножках...

У Вас была собака белого цвета. Но так вот теперь она у вас коричневого. Вы забыли дома очки. Что вы сделаете? Правильно, вы возьмете ее на руки, дабы определить странные перемены в окрасе вашего любимца. Хозяйка Муси взяла ее на руки...

Блин, Анжела была зачетной «телкой».

<a href=http://1001rasskaz.ru>в бане с бабушкой</a>

549 Scottror Scottror | E-mail | Web | 4. října 2017 v 15:41 | Reagovat

Hello best friends
I say sorry if I create off-topic
But I lately had to seek out a detailed article about simple methods to write essays relating to your university.
I just  located an excellent report. Possibly an individual else will will need this data.
http://workzspace.com/what-s-better-essay-writing-by-your-self-or-3/

By the way, while I was in need of this article, I discovered that lots of individuals invest in home performs, compositions, papers and essays. I usually do not understand how secure it is and what top quality may be obtained in the end. Who faced this trouble, write, you create or invest in? Were you caught by a coach for this?

550 InferveCafedex InferveCafedex | E-mail | Web | 4. října 2017 v 23:44 | Reagovat

tsubasa amami porno free movies
<IMG>http://screenshots.anysex.com/videos_screenshots/14000/14209/preview.mp4.jpg</IMG> beauty sex asia
indian desi sex photo and
sexe virginporn
freshmaza gp
chubby grandma sucks cock to fuck her pussyinterstitial
porno elvis girl
free young gay mobile sexkostenlos
full sexy movies watch
xvideos sofia gucci search
free porn men pain
3gp porn stream mobile
Ab17pq17pq17pq7f45jb27fjb27fjb2Z fuck lesbian negro
sexy willy
pawerpuff girls cartoon porn mobile net
chika reiko nude and porn
suche fur meine frau w
pure nepali girl porn video
xxxsakasa video
xxx nars movis in hosapital

551 DebxOthese DebxOthese | E-mail | Web | 5. října 2017 v 4:58 | Reagovat

viagra free samples - http://sexviagen.com/
brand viagra best price <a href="http://sexviagen.com/">cheap viagra</a> ’

552 VbwgxPrioge VbwgxPrioge | E-mail | Web | 5. října 2017 v 4:58 | Reagovat

best payday loans online - https://paydayllae.com/
bad payday loans <a href=https://paydayllae.com/>fast payday loans</a> ’

553 KatiyaNaphy KatiyaNaphy | E-mail | Web | 5. října 2017 v 6:36 | Reagovat

<H1> Kiev prostitutes </H1>
Prostitutes  to the bed tawdry  
Hey. I wrote a extensive, wish inscribe at key, but assertive it was too) so in a nutshell.
I actual with my husband in return 7 years, 2 children. We live unambiguously when it is normal. He earns well, responsible, but there is whole bug.
He's against me to smoke
gotporn.com  bongacams.com  http://neff-shop.kz/user/Jacobhon/
Yes, so much against that almost got divorced several times, exclusive after this insight, the others were not.
When we met - I smoked and told him close by it at once. But he dolbal that I necessary to quit. I tried, threw, but flat, and inaudibly smoked on, hoping that I would directly leave. But did not procure values bright and early - he recognized.

Extra life-force, tantrums and bargaining (blowjobs at first request in the service of the chance to smoke) and all that.
In return the for the present of pregnancy I threw and did not smoke in place of several years. And now. I'm already 30 years ancient, an adult the human race, my store, also as a service to 30, mental activity all these boyhood jumps in the past.
But no, I started smoking - and he again on the skids wrong the chain.

<a href="#">Hokers of Kiev</a>

554 ecolite ecolite | E-mail | Web | 5. října 2017 v 17:09 | Reagovat

Нефтепромысел требует множество различного оборудования, которое помогает людям более эффективно добывать черное золото. Различные подъемники, устьевое и глубинное оборудование, измерительные приборы - это лишь малая часть того, что может пригодиться в процессе работы. Купить все нужное вы сможете на https://ecolite-st.ru - там вы найдете геофизическое оборудование и спецтехнику высшего качества.

555 MajorAlawl MajorAlawl | E-mail | Web | 5. října 2017 v 22:20 | Reagovat

сердечный вебресурс http://maglid.ru/

556 alstroi alstroi | E-mail | Web | 6. října 2017 v 3:32 | Reagovat

Каждому человеку рано или поздно приходиться решать квартирный вопрос. Сводится он, как правило, к покупке собственного жилья. Есть 2 варианта - покупка квартиры в новостройке от застройщика или же на вторичном рынке. Первый вариант более предпочтителен, так как вам не нужно будет тратиться на риэлторские агентства и вы будете в курсе всех нюансов строительства. На сайте http://alstroi.su вы сможете ознакомиться с АО Алстрой и проектами строительства.

557 Stevendroni Stevendroni | E-mail | 6. října 2017 v 10:03 | Reagovat

Shop <a href=https://society6.com/allforhome/>All For Home</a>, unique Throw Pillows, Duvet Covers, Rugs, Shower Curtains, Mugs and Wall Clocks.
World wide shipping available.

558 Jeffreyimake Jeffreyimake | E-mail | 6. října 2017 v 14:55 | Reagovat

Привет всем! Хочу порекомендовать ребят, которые делают хороший ремонт, причем любой сложности. Я их работой остался доволен и решил поделиться контактами)))Бригада работает в Москве и области. Дают консультации бесплатно. И еще у них есть одна бесплатная и прикольная фишка - онлайн-видеонаблюдение на объектах строительства. То есть в любое время дня и ночи можно из любой точки мира через интернет проконтролировать, как идет ремонт в вашей квартире! С ними легко можно связаться через Viber, WhatsApp, Telegram или по телефону +7(925)378-38-90 Группа вКонтакте https://vk.com/remontbalaha

559 JamesGuimb JamesGuimb | E-mail | Web | 7. října 2017 v 20:18 | Reagovat

неплохой веб сайт http://seometria.net/news.php

560 Rachellax Rachellax | E-mail | 7. října 2017 v 20:42 | Reagovat

Payday internet loans

<a href=https://paydayloans-1000.com>cash fast loan</a>

561 Brucefaity Brucefaity | E-mail | 10. října 2017 v 19:53 | Reagovat

Посмотрите презентации и получите бесплатно консультацию по новостройкам СПб.
Это здесь kvartiraportal.ru

562 BbtbSkycle BbtbSkycle | E-mail | Web | Čtvrtek v 11:49 | Reagovat

generic brands of viagra online
<a href="http://viagraonline-getonl.com/">buy viagra</a>
cheap viagra online without prescription
<a href=http://viagraonline-getonl.com/>order viagra online</a> ’

563 kashavar kashavar | E-mail | Web | Čtvrtek v 12:47 | Reagovat

Каши - это блюда из вареных круп, то есть семян злаковых растений. Растений много, и различных каш тоже хватает. Одна из самых полезных - это овсяная каша, которая содержит в себе множество витаминов и других микроэлементов. На сайте http://kashavar.ru вы сможете узнать множество рецептов ее приготовления, которые порадуют вас и ваших близких.

564 Ftsvidups Ftsvidups | E-mail | Web | Čtvrtek v 12:50 | Reagovat

cialis online generic
<a href="http://cialisonline-pricepil.com/">cialis</a>
cialis 5mg price
<a href=http://cialisonline-pricepil.com/>cheap cialis</a> ’

565 wwwkionetik wwwkionetik | E-mail | Web | Čtvrtek v 23:50 | Reagovat

На сегодняшний день люди ценят, в первую очередь, комфорт своей жизни. А делать нашу жизнь комфортней помогают различные гаджеты, которых на рынке можно найти очень много. Смартфоны, планшеты, умные браслеты и часы - все это и многое другое делает нас мобильнее и помогает получить от жизни максимум удовольствия. А купить все это разнообразие вы сможете в интернет-магазине https://www.kionetik.ru/ - там вас ждет большой ассортимент товара и отличные цены.

566 Leslieneomi Leslieneomi | E-mail | Pondělí v 14:01 | Reagovat

Wide selection of products <a href=https://www.redbubble.com/people/Goshadron/shop/>for your home</a> at great low prices.
Worldwide shipping.

567 InrcAftedy InrcAftedy | E-mail | Web | Pondělí v 21:34 | Reagovat

say thanks to so considerably for your web site it helps a lot.

568 SecvvAftedy SecvvAftedy | E-mail | Web | Včera v 18:02 | Reagovat

get payday loan - https://loansczne.com/
personal loans for people with bad credit <a href=https://loansczne.com/>payday loans online</a> ’

569 ThomasCot ThomasCot | E-mail | Web | Včera v 23:37 | Reagovat

подходящий ресурс http://obnalclub.cc/showthread.php?t=611

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama